Επικοινωνία

Επειδή η επικοινωνία είναι ο θεμέλιος λίθος της δημοκρατίας και του πολιτισμού, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας:
Θεσσαλονίκη

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

 

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΔΜΟΣ

 

Ερμού 48

54623 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:

2310  252320

Τηλεομοιότυπο:

2310  252323

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

info@kadmos.org

Αθήνα

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

 

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΔΜΟΣ

 

Ιπποκράτους 10 – 12

 

10679 Αθήνα

Τηλέφωνο:

210  3838068

Τηλεομοιότυπο:

210  3838069

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

info@kadmos.org

Μπορείτε επίσης να στείλετε το μήνυμά σας:

( * =  Ύποχρεωτική καταχώριση )