ΤΣΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΥΑΙΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Τόμος Α΄)

Κώστας Ν. Μπαρμπής

Τόμος Α΄ 1821-1897

 

Σελίδες: 312

Διάσταση: 17 X 24

Βάρος: 0,54 Kg

 

Κατηγορία:

17,50 

Περιγραφή

«Εἶδα Κόμματα Ἀγγλόφιλων, Γαλλόφιλων, Ρωσόφιλων. Μόνο Κόμμα ἑλληνόφιλο δὲν εἶδα!…»

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Κυβερνήτου Ἰω. Καποδιστρίου ἀπεδείχθη ὅτι οὗτος εἶχε δίκαιον, ὅταν ἰσχυρίζετο ὅτι οἱ κραυγάζοντες δῆθεν ὑπὲρ τοῦ Συντάγματος πολιτικοί, πράγματι ὅμως διὰ τὴν ἐξουσίαν, ἦσαν ἀκατάλληλοι νὰ κυβερνήσουν τὴν Ἑλλάδα».

Ἀκαδημαϊκὸς Διον. Ἀ. Κόκκινος (Ἱστορία τῆς Νεωτέρας Ἑλλάδος)

«Μετὰ τὴν ἔξωση τοῦ Ὄθωνα ἐκλογὲς μὲ τρομοκρατικὸ ὄρχιο ὁδήγησαν τὴν κατάσταση σὲ ἐμφύλιο. Ὁ λαὸς τῶν ἐπαρχιῶν ὀργάνωσε διαδηλώσεις μὲ σύνθημα: “Δῶστε μας ἕνα Βασιλιᾶ καὶ ἂς εἶναι ἀπὸ ξύλο!”…»

Χ. Πάτση: Ἱστορία τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ

«Ἡ Ἀγγλικὴ πολιτικὴ ὑπῆρξεν ἡ δημιουργὸς ὅλων τῶν ἐν Ἑλλάδι πολιτικῶν καὶ καθεστωτικῶν ἀναταραχῶν, ἀναμοχλεύσασα τὰ κομματικὰ πάθη καὶ ὑποθάλπουσα τὰ σχετικὰ μίση πρὸς ἴδιον ὄφελος…

Ἐξαπατήσασα καὶ παρασύρασα τοὺς πλείστους τῶν πολιτικῶν ἡγετῶν, διὰ τῶν θωπειῶν, τῶν διαφημίσεων καὶ τῶν ἀπατηλῶν ὑποσχέσεών της, ὑπενόμευε καὶ συνεχίζει νὰ ὑπονομεύη τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ μέλλον της…»

Νικ. Ἀ. Ἀντωνακέας (Φαυλοκρατία)