ΤΣΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΥΑΙΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Τόμος Δ΄)

Κώστας Ν. Μπαρμπής

Τόμος Δ΄ 1949-2012

 

Σελίδες: 432

Διάσταση: 17 X 24

Βάρος: 0,73 Kg

Κατηγορία:

17,50 

Περιγραφή

 

«Πιστεύω ὅτι ἡ δικτατορία ἠμπορεῖ εἰς ὡρισμένας περιστάσεις νὰ ἀποτελέσει ἱστορικὴν ἀνάγκην δι’ ἕνα τόπον, ὅταν τὴν ἐπιβάλλη ὁ ὑπέρτατος νόμος τῆς σωτηρίας τῆς πατρίδος. Τότε ἠμπορεῖ νὰ ἀποβῆ καὶ ὠφέλιμος…»

Γεώργιος Παπανδρέου (Καθημερινή, 7-1-1934)

«Ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου, ἀχάριστος καὶ ἀγνώμονας γιός, βλέπει τώρα τὴν ἀπόφαση τοῦ πατέρα του σὰν προδοσία τῶν ἀρχῶν τῆς Ἕνωσης Κέντρου καὶ σὰν συνθηκολόγηση μὲ τὸν Βασιλέα, μὲ τὸν ξένο παράγοντα, μὲ τὴν τοπικὴ ὀλιγαρχία καὶ μὲ τὴ δεξιὰ στρατιωτικὴ χούντα. Μὲ τὸν ὅρο “ξένος παράγοντας” ἐννοεῖ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, μολονότι ὑπῆρξε πολίτης καὶ κάτοικός τους ἐπὶ πολλὰ χρόνια πρὶν ἀναμειχθεῖ -τὸ 1964- στὴν ἑλληνικὴ πολιτική, πρόθυμος νὰ ἀνατρέψει ἀκόμα καὶ τὸν πατέρα του, γιὰ νὰ τὸν διαδεχθεῖ στὴν πρωθυπουργία…»

The New York Times (29-12-1966)

«Ὅπως διαπίστωσε τὸ Σ.Δ.Ο.Ε. ὅλα τὰ δείγματα καυσίμων τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων ποὺ ἔλεγξε κατὰ τὸ 2011 ἦταν “νοθευμένα καὶ μὴ κανονικά”. Κατὰ τὰ προηγούμενα ἔτη ἡ κατάσταση ἦταν ἐλαφρῶς καλύτερη: Τὸ 2010 νοθευμένα ἦταν τὰ πέντε στὰ ἑπτά. Τὸ 2007 ἦταν τὰ 13 στὰ 37. Καὶ τὸ 2004, τὰ 3 στὰ 13 – δηλαδή, κάθε πέρυσι καὶ καλύτερα…»

Θανάσης Ἀργυράκης (Τύπος τῆς Κυριακῆς, 11-3-2012)