Η ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ

Παγκόσμιος σταθερά!

Η θεία αναλογία κάτω στη γη!

Κοσμάς Μιλτ. Μαρκάτος

Σελίδες: 252

Διάσταση: 17 Χ 24

Βάρος: 0,46 kg

Κατηγορία:

14,50 

Περιγραφή

Τό παρόν βιβλίον εἶναι τό ἀποτέλεσμα τεσσαρακονταετοῦς ἐμπειρίας καί ἐρεύνης περί τήν χρυσήν τομήν Φ (ἢ τον ἂκρον καί μέσον λόγον Φ), τήν τελείαν ἢ θείαν ἀναλογίαν, καί ἒρχεται νά καλύψει ἓνα σημαντικόν κενόν στήν ἑλληνικήν ἐκλαϊκευμένην ἐπιστημονικήν βιβλιογραφίαν:

Τί εἶναι ἡ χρυσή τομή; Πῶς δημιουργήθηκε ὁ θρῦλος της; Ποία εἶναι ἡ φύση καί ἡ ἀποστολή της, ὃχι μόνον για τήν αἰσθητικήν τῆς ὀμορφιᾶς, ἀλλά καί γιά τήν διαλεκτικήν (τήν διατήρηση τῆς ὁμοίας μορφῆς) τῆς Φύσεως, τοῦ Κόσμου καί τοῦ Σύμπαντος; Γιατί ἐπί χιλιετηρίδες ἒχει περιβληθεῖ μέ μυστήριον καί μυστικότητα; Γιατί οἱ Ἓλληνες ἀπεικόνισαν τήν θείαν ἀναλογίαν στόν Παρθενῶνα; Γιατί ἡ Ἑλληνική γλώσσα (τό σύνολον τῶν λέξεων – ἐννοιῶν της) προσομοιώνεται μέ δύο ἀντιθέτως περιελισσόμενες χρυσές σειρές (ἀκολουθίες Fibonacci), ὃπως ἡ διπλή ἓλιξ τοῦ DNA καί ἡ διπλή σπεῖρα τοῦ γαλαξία; Πῶς ἡ χρυσή τομή χρησιμοποιεῖται στήν καθημερινότητα καί πῶς μπορεῖ να συμβάλει στήν αὒξηση τοῦ αἰσθήματος τῆς ὀμορφιᾶς και τοῦ κάλλους;

Τέτοια ἐρωτήματα καί πολλά ἂλλα θά ἒχει τήν εὐκαιρίαν ὁ ἀναγνώστης νά συναντήσει στό παρόν βιβλίον καί νά βρεῖ τίς ἀπαντήσεις τους.